H2 Today


Strokovne novice o vodiku, ki jih pripravljajo vodikovi strokovnjaki.

Spletne strani ponujajo dnevne novice s področja vodika in vodikovih tehnologij in njihove uporabe, ki jih pripravljajo strokovni novinarji in svetovalci, kot tudi veliko uporabnih virov, ki pomagajo spoznavati potencial in prednosti, ki jih ponuja vodikova molekula prihodnosti.

Novice (News) s področja razvoja in uporabe vodika in vodsikovih tehnologij, kategorizirane v mobilnost (Mobility), industrijo (Industry), raziskave in inovacije (Research & Innovation), ostale uporabe (Other applications) ter javne politike in ekonomijo (Public Policies & Economy).

Vse o vodiku (Everything about Hydrogen) pomaga k boljšemu razumevanju vodika in seznanja z najnovejšimi razvojnimi trendi in dosežki in sicer s pomočjo:

Lahko se tudi prijavite na njihove vodikove tedenske novice.

URL: https://hydrogentoday.info/en/home-hydrogen-today-news/