Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)


Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008, gre za največjo Evropsko inovacijsko mrežo, ima ključno vlogo v evropskem inovacijskem prostoru in na splošno krepitvi inovacij.

EIT služi kot most med akademskim svetom, industrijo in raziskavami, spodbuja trajnostno gospodarsko rast in krepi globalno konkurenčnost Evrope, njihovo poslanstvo je ustvarjanje delovnih mest ter zagotavljanje trajnostne in pametne rasti. EIT je sestavni del programa Obzorje Evropa, – gre za je ključni program EU za financiranje raziskav in inovacij s proračunom v višini 95,5 milijarde EUR, ki je namenjen boju proti podnebnim spremembam in doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN. Okvirni program je namenjen tudi spodbujanju globalne konkurenčnosti in gospodarske rasti Evropske unije.
Steber 3 programa Horizon Europe je ti. “Inovativna Evropa” – gre za področje, kjer je prispevek EIT (proračun v višini 3 milijarde EUR) najbolj in viden in sicer:

 • Krepitev trajnostnih inovacijskih ekosistemov po vsej Evropi
 • Spodbujati razvoj podjetniških in inovacijskih spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja
 • Podpirati univerze EU pri vključevanju bolj podjetniškega izobraževanja
 • Na trg dajati nove rešitve za globalne družbene izzive
 • Ustvariti sinergije in dodano vrednost v okviru programa Obzorje Evropa

EIT omogoča partnerstva, ki spodbujajo nadarjenost in iznajdljivost – za soočanje z globalnimi izzivi EIT skupnost partnerjev ponuja široko paleto izobraževalnih tečajev za podjetnike, storitev za ustanavljanje in pospeševanje podjetij ter na inovacijah temelječih raziskovalnih projektov.

Za podjetniške ideje, za napredek zagonskih podjetij, iskanje finančne podpore za prodor na trg in sorodna vprašanja se lahko naslonite na Inovacijski vodnik EIT. (2024, 27 str. v angleškem jeziku).

V vodniku so podrobneje predstavljene EIT Skupnosti znanja in inovacij (EIT Knowledge & Innovation Communities – EIT KICs), ki medsebojno povezujejo:

 • Visokošolske ustanove
 • Raziskovalna središča
 • Podjetja in vlagatelje
 • Javne in neprofitne organizacije

in so odgovor na globalne izzive:

 • Digitalizacija (EIC Digitisation) – Spodbujanje evropske digitalne preobrazbe! Pridružite se skupnosti, ki je odločena izkoristiti digitalno tehnologijo za trajnostno, vključujočo in pravično družbo.
 • Inovacije na področju zdravja (EIC Health Innovation) – Državljanom EU omogočite več možnosti za zdravo življenje! Pomagajte pri razvoju tehnologij, ki ljudem omogočajo dostop do zdravega načina življenja in zdravega staranja.
 • Kulturni in ustvarjalni sektorji in panoge (EIC Cultural & Creative Sectors & Industries) – Ustvarjalci brez meja, inovacije brez omejitev. Ustvarjanje boljše prihodnosti za Evropo zahteva ustvarjalno moč vseh nas. Z našo rastočo skupnostjo ustvarjalcev lahko sodelujete pri oblikovanju bolj vključujoče in trajnostne vizije.
 • Mobilnost v mestih (EIC Urban Mobility) – Pameten, zelen in integriran promet! Naša mesta so lahko vaši živi laboratoriji za inovacije, ki zmanjšujejo emisije ogljika in vračajo ljudi v središče načrtovanja mest.
 • Podnebne spremembe (EIC Climate Change) – Pospešujemo prehod na brezogljično gospodarstvo! Skupaj lahko uvedemo podnebju prijazno tehnologijo. Pridružite se naslednji generaciji podnebnih voditeljev, ki pomagajo uresničiti Evropo, odporno na podnebne spremembe.
 • Prihodnost hrane (EIC Future of Food) – Oblikovanje prehranskega sistema, ki bo ustrezal prihodnosti in bo zagotavljal zdravo in trajnostno hrano za vse! Spremenite način, kako je naša družba povezana s hrano in kmetijstvom. Želimo inovacije na področju hrane, ki bodo koristile vsem in pri katerih bodo vsi sodelovali.
 • Proizvodnja z dodano vrednostjo (EIC Added-Value Manufacturing) – Krepitev in povečanje konkurenčnosti evropske predelovalne industrije! Želimo, da bi bila Evropa v vrhu svetovne proizvodnje. Pridružite se nam pri ponovnem razmisleku o industriji in ustvarjanju delovne sile prihodnosti.
 • Surovine (EIC Raw Materials) – Razvoj surovin v glavno prednost Evrope! Pomagajte Evropi postati bolj samozadostna in ekološko trajnostna s ponovnim razmislekom o vsakem koraku naše vrednostne verige surovin.
 • Trajnostna energija (EIC Sustainable Energy) – Doseganje trajnostne energetske prihodnosti za Evropo! Postanite del vodilnega motorja novega evropskega gospodarstva, ki temelji na obnovljivih virih energije.
Slika. EIT Skupnosti za globalne izzive (vir: https://eit.europa.eu/).

URL: https://eit.europa.eu/