DeepTech Alliance


DeepTech Alliance je zasebno neprofitno združenje vodilnih evropskih podjetniških središč, povezanih z univerzami in raziskovalnimi ustanovami. Njihovo poslanstvo je s povezovanjem podjetnikov s področja globoke tehnologije (angl. deep tech), mednarodnih podjetij in vlagateljev sprostiti celoten potencial na znanosti temelječih evropskih inovacij za globalni učinek.

Pet glavnih področij delovanja združenja DeepTech Alliance je:

  • Ocenjevanje zagonskih podjetij: Vsako leto združenje oceni več kot 6.500 zagonskih podjetij na področju globokih tehnologij v evropskem ekosistemu. V letu 2024 je združenje delovala na področju naslednjih panog: i) čista energija, ii) novi materiali, iii) napredna proizvodnja, in iv) javne storitve.
  • Programi za povečanje obsega: Združenje letno izbere najbolj zrela zagonska podjetja. Pogrami za povečanje obsega delovanja povezujejo zagonska podjetja z večjimi gospodarskimi organizacijami in vlagatelji ter jim zagotavljajo dostop do trga in kapitalske priložnosti za mednarodno širjenje.
  • Namen: Cilj združenja DeepTech je, da bi Evropa postala rojstni kraj vrhunskih globokotehnoloških podjetij in industrijskih inovacij, kar bi imelo globalni učinek.
  • Vrata v ekosisteme: Združenje zagotavlja vrata do živahnih evropskih ekosistemov globokih tehnologij ter spodbuja sodelovanje in učinkovitost na področju inovacij.
  • Sodelovanje: V zavezništvo so vključeni močni člani iz 10 evropskih držav, ki si skupaj prizadevajo podpirati podjetja s področja globokih tehnologij.

Eden izmed teh 10 evropskih članov je tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI).

Slika. Enotna vstopna točka v vodilni evropski ekosistem globokih tehnologij (vir: https://www.deeptechalliance.org/).

URL: www.deeptechalliance.org