Električna omrežja škripajo, saj se zahteve po umetni inteligenci povečujejo (BBC News – 21. maj 2024)

Generativni sistem umetne inteligence lahko porabi približno 33-krat več energije kot stroji, ki uporabljajo programsko opremo za posamezne naloge, je razvidno iz nedavne recenzirane študije (Luccioni et al. (2024) Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment? arXiv:2311.16863 – https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.16863).

Več o porabi svetovnih podatkovnih centrov lahko na spletnih straneh Mednarodne agencije za energijo (International Energy Agency – IEA) preberete tukaj. Po njihovi oceni, se bo poraba električne energije v podatkovnih centrih po svetu (poraba v letu 2022 je bila 460 TWh) v 4 letih podvojila, kot ugotavljajo v svoji študiji o napovedi porabe električne energije do leta 2026 (IEA (2024) Electricity 2024 – Analysis and forecast to 2026pdf).

URL: https://www.bbc.com/news/articles/cj5ll89dy2mo