Novi GPT-4o podjetja OpenAI omogoča interakcijo z glasom ali videom v istem modelu (MIT Technology Review – 13. maj 2024)

Novi brezplačni vodilni “omnimodel” podjetja je videti kot nadgrajena različica pomočnikov, kot sta Siri ali Alexa.

S pametnim telefonom pokažeš enačbo in inteligentni klepetalni robot (angl. chatbot) prosiš, da ti ne poda (le) odgovora (rešitev enačbe), ampak ti razloži potek reševanja enačbe.

URL: https://www.technologyreview.com/2024/05/13/1092358/openais-new-gpt-4o-model-lets-people-interact-using-voice-or-video-in-the-same-model/