Paleoklimatologija – National Centers for Environmental Information NOAA

Nacionalni centri za okoljske informacije (National Centres for Environmental Information – NCEI), ki delujejo pod okriljem ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA), upravljajo največji svetovni arhiv podnebnih in paleoklimatoloških podatkov. Njihovo poslanstvo je hraniti in omogočiti dostop do teh podatkov in informacij, da bi strokovnjaki razumeli in modelirali spremenljivost okolja na medletni do tisočletni časovni skali. Ekipa za paleoklimatologijo v tem centru upravlja svetovno podatkovno službo za paleoklimatologijo in uporabno raziskovalno službo za paleoklimatologijo ter sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi znanstvenimi pobudami po vsem svetu, da bi razširila uporabo paleoklimatoloških podatkov.

Paleoklimatološki podatki so pridobljeni iz naravnih virov, kot npr. z analizami drevesnih letnic (angl. tree ring analysis = dendrochronology), jeder ledu (angl. ice core), koralami, stalagmitov ter oceanskih in jezerskih sedimentov. Ti posredni podnebni podatki (angl. climate proxy) širijo arhiv vremenskih in podnebnih informacij za več sto let do več milijonov let. Podatki vključujejo časovne vrste geofizikalnih ali bioloških meritev in nekatere rekonstruirane podnebne spremenljivke, kot sta temperatura in količina padavin. Znanstveniki uporabljajo paleoklimatološke podatke in informacije za razumevanje naravne podnebne spremenljivosti in prihodnjih podnebnih sprememb (ang. climate variability and change).

Slika. Nabor parametrov paleoklimatologije, ki jih lahko pridobimo s povezavami na spletnih straneh Nacionalnih centrov za okoljske informacije ameriške uprave za oceane in ozračje (NCEI NOAA).

URL: https://www.ncei.noaa.gov/products/paleoclimatology