Our World in Data


Spletna stran Our World in Data je s prostim dostopom in odprtokodna spletna stran, ki omogoča raziskave in ponuja podatke za doseganje napredka pri reševanju največjih svetovnih problemov.

Več o namenu spletne strani lahko preberemo na tej povezavi. Vsi podatki na voljo na straneh se lahko prosto uporabijo (licenca CC BY).

Na spletni strani lahko dostopamo do 12.000+ interaktivnih diagramov in kart (zemljevidov) na 110+ temah. Aprila 2024 je spletna stran organizirala svoje preglede (diagrame, karte) po naslednjih tematikah:

URL: https://ourworldindata.org/