Napredek k ciljem trajnostnega razvoja. Nature Collection

Leto 2023 je sredina 15-letnega obdobja, predvidenega za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Gaols – SDGs), ki so jih septembra 2015 sprejele vse države članice Združenih narodov. Da bi lažje spremljali, kje smo na tej poti, in okrepili zgodbe o uspehu, v tej zbirki predstavljamo študije, ki ocenjujejo napredek ali prikazujejo intervencije, ki so prinesle spremembe. Vključujemo članke, ki se osredotočajo na vsaj enega od ciljev trajnostnega razvoja na lokalni, regionalni ali globalni ravni, in z veseljem vabimo k predstavitvi študij, ki so oblikovane na podoben način. Z vedno boljšim pregledom nad tem, kje smo in kateri ukrepi so pomembni, lahko ustvarimo zagon na trajnostni poti k boljšemu življenju ljudi in k bolj zdravemu planetu.

Prispevke za to kolekcijo sprejema več kot 30 revij sistema Nature, ki “pokrivajo” posamezne cilje trajnostnega razvoja. Objavljene prispevke lahko filtriramo po vsebini prispevka:

URL: https://www.nature.com/collections/bhfffjiadc