Pozdravljen GPT-4o (OpenAI – 13. maj 2024)

OpenAI: Predstavljamo GPT-4o, naš novi vodilni model, ki lahko v realnem času razsoja o zvoku, vidu in besedilu.

Model GPT-4o (“o” za “omni”) je naslednji korak v razvoju inteligentnih klepetalnih robotov.

Prispevek nam predstavi zadnji dosežek firme OpenAI, opiše njegove zmogljivosti in možnosti uporabe ter ga primerja z drugimi modeli. Video in tekstualne zmogljivosti bodo na voljo v ChatGPT.

URL: https://openai.com/index/hello-gpt-4o/