Računalniški vid- Glosar NVIDIA

Računalniški vid opredeljuje področje, ki napravam omogoča pridobivanje, obdelavo, razumevanje in analizo digitalnih slik in videoposnetkov ter pridobivanje uporabnih informacij.

Prispevek razloži, kaj je to računalniški vid (angl. computer vision), ki kot podzvrst umetne inteligence (artifical intelligence – AI) in globokega učenja (angl. deep learning) trenira konvolucijske nevronske mreže (angl. convolutional neural networks – CNNs), ki opravijo:

  • segmentacijo (angl. segmentation) – obsega npr. segmentacijo slik (angl. image segmentation)
  • klasifikacijo (angl. classification) in
  • odkrivanje (angl. detection)

Prispevek nadalje prepozna pomen računalniškega vida, predstavi njegovo delovanje in navede nekatera področja njegove uporabe (medicina, avtonomna vozila, industrijske rabe kot npr. pomoč pri obdelovalnih procesih ali nadzoru kakovosti v proizvodnji).

Prispevek se zaključi z opisom vloge grafične procesne enote (angl. Graphics Processing Unit – GPU) in posebej firme NVIDIA pri razvoju globokega učenja in s tem tudi računalniškega vida.

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/computer-vision/