Pretvorba besedila v govor – Glosar NVIDIA

Pretvorba besedila v govor je oblika sinteze govora, ki pretvori poljuben niz besedilnih znakov v govorni izpis.

Prispevek najprej razloži, kaj je to pretvordba besedila v govor (angl. Text-to-speech), zakaj uporabljati to tehnologijo in kako deluje. Prispevek nadalje povzema razloge za razvoj in uporabe te tehnologije, kot tudi kako deluje. Prispevek poudari pomen grafične procesne enote (angl. Graphics Processing Unit – GPU) in globokega učenja (angl. deep learning) za hitrost samodejnega pretvarjanja besedila v govor ter poudari vlogo firme NVIDIA pri razvoju te tehnologije, ki se uporablja recimo pri zdravstvenem varstvu, finančnih storitvah ali trgovini na drobno.

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/text-to-speech/