Obdelava naravnega jezika – Glosar NVIDIA

Obdelava naravnega jezika je tehnologija, ki uporablja računalnike in programsko opremo za pridobivanje pomena iz človeškega jezika – pisanega ali govorjenega.

Prispevek najprej razloži, kaj je to obdelava naravnega jezika (angl. Natural language processing – NLP). Prispevek nadalje odgovori na vprašanje zakaj potrebujemo to tehnologijo in kako deluje. Prispevek poudati pomen grafične procesne enote (angl. Graphics Processing Unit – GPU) za pospešitev obdelave naravnega jezika ter vlogo firme NVIDIA pri njenem razvoju ter kot možna področja uporabe te tehnologije navaja zdravstveno varstvo, finančne storitve in trgovino na drobno.

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/natural-language-processing/