Kamenšek & Gornjak (2024) Analiza poročil organizacij o trajnostnem poslovanju. Poslovodno računovodstvo 17

Izvleček:

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance so v okviru vsebin, ki se nanašajo na računovodsko poročanje, raziskali poročanja o trajnostnem razvoju podjetij v Sloveniji. Namen raziskave je bil ugotoviti različnosti ali podobnosti v poročanju o trajnostnem poslovanju oziroma nefinančnem poročanju podjetij, ki so bila zavezana nefinančnem poročanju za leto 2021. V raziskavo so bila vključena podjetja, ki sodijo v kategorijo subjektov javnega interesa in imajo več kot 500 zaposlenih, kar je v skladu z Evropsko direktivo o razkritjih v zvezi s trajnostostjo v sektorju finančnih storitev iz leta 2023 (Sustainability-related disclosure in the financial services sector – SFDR). V raziskavi so preučili poročila o nefinančnem poročanju in povzeli bistvene podobnosti v poročanju pri 166 subjektih javnega interesa, od tega jih je 34 z več kot 500 zaposlenimi. Ugotovitve raziskave kažejo veliko neprimerljivost v razkritjih pri družbah, ki so bile zavezane poročanju. Raziskava je pokazala, da je vsaka družba razkrivala po svojih usmeritvah, kaj želi predstaviti. Podobno je bilo zaznano tudi na ravni Evropske unije, zato je bila v EU sprejeta nova Direktiva (EU) 2022/2464 na področju trajnostnega poročanja (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), ki uveljavlja Evropske standarde trajnostnega poročanja (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) ter poenotenje poročanja. Prvi sklop standardov ESRS je bil sprejet 31. 7. 2023. Raziskava bo tudi v prihodnje spremljala napredek pri poenotenju in primerljivosti trajnostnega poročanja.