Clarke & Otto (2024) Reporting extreme weather and climate change – A guide for journalists

URL: https://www.worldweatherattribution.org/reporting-extreme-weather-and-climate-change-a-guide-for-journalists/

Agencija World Weather Attribution (WWA) za vsako svojo študijo izda sporočilo za medije in organizira novinarsko srečanje.

Vodnik za poročanje za novinarje

Ekstremni vremenski dogodki, kot so vročinski valovi, obilne padavine, nevihte in suše, so zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, v številnih delih sveta vse pogostejši in močnejši. Vendar pa verjetnost vseh dogodkov ne narašča, spremembe pa so po svetu neenakomerne.

Ti dogodki imajo pogosto obsežne posledice za družbo, vključno z izgubo pridelkov in kmetijskih zemljišč, uničenjem premoženja, hudimi gospodarskimi motnjami in smrtnimi žrtvami. Po izrednem dogodku s hudimi posledicami se v javnosti pojavi veliko zanimanje za njegove vzroke. Vedno pogosteje se pojavlja vprašanje: “Ali so ta dogodek povzročile podnebne spremembe?” Ta vodnik naj bi novinarjem pomagal pri iskanju odgovora na to vprašanje.

Vodnik je na voljo kot pdf dokument v 12 jezikih, med njimi v:

Prilagamo slovenski prevod, narejen s pomočjo strojnega prevajalnika (DeepL):