Inside the Icelandic plant turning CO2 into rocks (BBC Reel – April 30, 2024)

URL: https://www.bbc.com/reel/video/p0htrs1d/inside-the-icelandic-plant-turning-co2-into-rocks

Video posnetek (6:01) – Če se želimo izogniti najhujšim posledicam podnebnih sprememb, moramo močno zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Vendar po mnenju ZN to še vedno ne bo dovolj. Za zapolnitev te vrzeli so na voljo številne nove tehnologije, katerih cilj je aktivno odstraniti ogljikov dioksid, ki je že v ozračju, in ga za vedno zakleniti. Vendar je bil njihov učinek doslej majhen, zato je čas, da se te zamisli lotimo resneje? Adrienne Murray je odpotovala v Hellisheiði na Islandiji, da bi ugotovila, kako to deluje, in si ogledala projekt, pri katerem stroji sesajo CO2 neposredno iz zraka.