Sprejet energetski zakon omejuje rabo plina, ne dotika pa se več drv (DELO – 23. april 2024)

URL: https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/sprejet-energetski-zakon-omejuje-rabo-plina-ne-dotika-pa-se-vec-drv/

Državni zbor je s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov energetski zakon. Med drugim določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in bolj učinkovito rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.