Poslanci potrdili nov energetski zakon (24ur.com – 23. april 2024)

URL: https://www.24ur.com/novice/slovenija/poslanci-potrdili-nov-energetski-zakon.html

DZ je s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov energetski zakon. Med drugim določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in bolj učinkovito rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.