Za boj proti podnebnim spremembam moramo več vlagati na pravih mestih (POLITICO – 22. april 2024)

Sponzorski prispevek IEEE Power & Energy Society v časniku POLITICO o tem, kako je cena globalnega neukrepanja na področju podnebnih sprememb visoka in narašča.

Za učinkovito reševanje globalnih podnebnih sprememb moramo nameniti svoj denar. Za spopadanje s podnebnimi spremembami je treba pomagati vsem kotičkom sveta, da bodo vlagali v novo energetsko delovno silo. – Shay Bahramirad, IEEE PES President

V prispevku se sklicujejo na anketo o podnebnih spremembah, ki jo je med javnostjo v ZDA (2000 odgovorov) opravila IEEE PES v novembru 2023. Povezava na prostodostopni dokument pdf.

Ker gre za pomembne vsebine, ki se nanašajo na inženirje elektrotehnike in energetike, je na voljo tudi strojni prevod rezultatov ankete v slovenskem jeziku – dokument pdf.

Slika. Glede na nacionalno raziskavo v ZDA, javnost bolj kot kateremu koli drugemu poklicu zaupa inženirjem, da razvijejo rešitve za podnebne spremembe (vir: Climate Change – IEEE Power & Energy Society (ieee-pes.org).

Ključni poudarki ankete so naslednji:

 • Podnebne spremembe in ekstremne vremenske razmere so glavna skrb na področju okolja. Vendar so te skrbi v primerjavi z morebitnimi gospodarskimi grožnjami (npr. gospodarska recesija) ali politično nestabilnostjo drugotnega pomena.
 • Večina se strinja, da zastarelo električno omrežje predstavlja največji izziv, povezan z energijo, sledijo pa mu vladni mandati in cilji neto ničelne porabe, ki niso usklajeni s sedanjo realnostjo energetske infrastrukture.
 • Večino anketirancev skrbi, da bo morda težko obrniti podnebne spremembe na svetovni ravni, vendar so prepričani, da je tehnologija ključna za njihovo reševanje.
 • Večina anketirancev slabo razume vlogo, ki jo imajo inženirji pri reševanju podnebnih sprememb.
 • Kljub temu anketiranci najbolj zaupajo inženirjem pri iskanju rešitev za doseganje čiste energetske prihodnosti, bolj kot raziskovalcem, okoljskim zagovorniškim skupinam, komunalnim podjetjem ali vladnim agencijam.
 • Večina anketirancev meni, da imajo inženirji znanje in spretnosti za raziskovanje in razvoj novih oblik obnovljivih virov energije.
 • Najbolj odmevna so sporočila, ki navajajo konkretne primere, kaj inženirji delajo za reševanje podnebnih sprememb (npr. gradnja zelenih stavb, spremljanje okoljskih razmer, zmanjševanje elektronskih odpadkov itd.).
 • Inženirji so najpogosteje opisani s pozitivnimi izrazi, kot so “inovativen“, “ustvarjalen” in “pameten“.
 • Pri opisu naše energetske prihodnosti najbolj odmeva beseda “trajnostna“, sledi ji beseda “čistejša“. Besede, kot so “pameten”, “posodobljen” in “inženirski”, so manj odmevne.
 • Večina anketirancev pozitivno ocenjuje inženirje in priznava, da imajo ključno vlogo pri reševanju podnebnih sprememb, vendar ne razumejo, kakšna je ta vloga. Izobraževanje javnosti o njihovi vlogi bi bilo koristno.
 • Velika večina (82 %) je izrazila zanimanje za več informacij o tem, kaj inženirji počnejo ali nameravajo storiti za reševanje podnebnih sprememb.

Zelo zanimiva in poučna anketa, ki pokaže na določeno visoko stopnjo zaupanja v javnosti v inženirske poklice, da so zmožno, sposobni in poklicani reševati izzive podnebne krize (v ZDA).

URL: To Fight Climate Change, We Must Invest More in the Right Places – POLITICO