El Niño key driver of drought in highly vulnerable Southern African countries (WWA – April 18, 2024)

URL: https://www.worldweatherattribution.org/el-nino-key-driver-of-drought-in-highly-vulnerable-southern-african-countries/

Od januarja 2024 so bili veliki deli južne Afrike deležni precej podpovprečnih padavin, pri čemer so Zimbabve, Zambija, Malavi, Angola, Mozambik in Bocvana prejeli manj kot 20 odstotkov običajnih padavin, pričakovanih za februar, kar je imelo uničujoče posledice za prebivalstvo, ki je večinoma odvisno od deževnega kmetijstva.

Suša je povzročila tudi dramatično pomanjkanje vode, zlasti v Zambiji in Zimbabveju, kjer je infrastruktura za oskrbo z vodo slabo razvita. Zato sta se državi spopadali z velikimi izbruhi kolere in drugih bolezni, ki se prenašajo z vodo. Poleg tega se prizadete države na jugu Afrike soočajo s povečanim tveganjem resne nezanesljive preskrbe s hrano med sedanjo in naslednjo deževno sezono.

Leta s pozitivno fazo južne oscilacije El Niño (ENSO) so bila v preteklosti povezana s sušami v tej regiji, vendar učinki niso bili homogeni, saj so nekateri dogodki El Niño povzročili sušo, drugi pa ne. Razlog za to so drugi načini podnebne spremenljivosti, kot so dipol Indijskega oceana in subtropski dipol Indijskega oceana, imajo odločilno vlogo pri količini in porazdelitvi padavin na prizadetem območju.

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, povečujejo sušnost v nekaterih regijah jugovzhodne Afrike, vendar so študije, ki bi vključevale države, ki jih je prizadela suša leta 2024, ki naj bi bila v delih Zambije in Zimbabveja najhujša doslej, redke in se pogosto osredotočajo na veliko večja regionalna povprečja.