ePojmovnik

Pojmovnik osnovnih izrazov ozelenitve visokega šolstva je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva okolja, zelenega prehoda in trajnostnega razvoja v povezavi z izobraževalnim sektorjem, zlasti z visokim šolstvom. V njem so zbrani in pojasnjeni izrazi, ki se pogosto uporabljajo na teh področjih, tako da lahko služi kot pripomoček za boljše razumevanje in komunikacijo med deležniki.

ePojmovnik podrobneje opredeljuje 120 pojmov z naslednjih področij, ki jih lahko najdemo na spletnih straneh (obseg se bo s časom širil, v oklepajih je število pojmov na dan 17. 4. 2024):

URL: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/e-vodnik-za-ozelenitev-visokega-solstva/e-pojmovnik/