The European Innovation Council – Impact report 2023: accelerating Deep Tech in Europe


European Commission, European Innovation Council and SMEs Executive Agency (2024) The European Innovation Council – Impact report 2023 – Accelerating Deep Tech in Europe, Publications Office of the European Union, 85p. – https://data.europa.eu/doi/10.2826/072707 – open access pdf

O poročilu:

To poročilo vsebuje pregled učinkov, ki so jih dosegli inovatorji, financirani s strani Evropskega sveta za inovacije (EIC), 10 milijard evrov vrednega programa Evropske unije za prepoznavanje, podporo in širjenje prebojnih tehnologij in globokotehnoloških zagonskih podjetij. Osredotoča se na portfelj “Horizon Europe EIC”, ki obsega več kot 500 zagonskih podjetij, 275 naprednih raziskovalnih projektov in 140 projektov za komercializacijo rezultatov raziskav, financiranih od leta 2021 do rezultatov razpisov, objavljenih do konca leta 2023. Ocenjuje tudi dolgoročne učinke “celotnega portfelja EIC”, ki vključuje projekte in podjetja, financirane v okviru pilotne faze EIC (od leta 2018 do leta 2020) in predhodnih projektov SME Instrument Phase 2 ter Future and Emerging Technology (od leta 2014). Novost v letošnjem poročilu je analiza portfelja projektov in podjetij, ki poudarja naravo globokih tehnoloških inovacij s ključnimi tehnologijami, kot so napredni materiali, umetna inteligenca in biotehnologije.

URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3874fc76-f87f-11ee-a251-01aa75ed71a1/language-en