Mulej et al. (2022) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 3. knjiga: Okoliščine in odzivi


Mulej M et al. (2022) Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju – 3. knjiga: Okoliščine in odzivi. Znanstvena monografija 026, Kulturni center Maribor, 167 str. – COBIB.SI

Založniške kritike knjige:

Knjiga je tretji del trilogije, ki se osredotoča na dejstvo, da so sprejeti dokumenti o družbeni odgovornosti dobra osnova za družbeno odgovorno družbo in njeno družbeno odgovorno ravnanje, katere razvoj se začne pri pri vzgoji in izobraževanju vsakega posameznika, iz sebičnih razlogov preživetja naše civilizacije. To so izhodiščne okoliščine, ki jih avtorji upoštevajo kot globalni okvir iz katerega izhajajo. […] Za ponazoritev povezanosti izobraževalnega sistema avtorji prikazujejo tudi primer pomena vrednot ustvarjalnosti (in posledično inovativnosti), ki lahko preko uveljavitve v praksi ključno pripomore(ta) k potrebnim spremembam za bolj družbeno odgovorno družbo.

doc. dr. Tjaša Štrukelj