Cvetek (2021) Osnove visokošolske didaktike – Učenje za poučevanje & poučevanje za učenje


Cvetek S (2021) Osnove visokošolske didaktike – Učenje za poučevanje & poučevanje za učenje. Akadem, Maribor, 386 str. – COBIB.SI

Založniški opis knjige:

Nova knjiga dr. Slavka Cvetka je prvo celovito in tematsko zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu usposabljanju ter profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in visokošolskih ustanov.

Namen knjige je dvojen: biti resurs (vir in sredstvo) za učenje poučevanja ter služiti kot orodjarna, zaloga v praksi preverjenih poučevalnih strategij in tehnik, iz katere bodo lahko učitelji izbirali svojim poučevalnim kontekstom in situacijam ustrezna orodja za poučevanje.

Knjiga naslavlja vse ključne razsežnosti visokošolskega poučevanja in učenja: študente in učitelje kot ključne udeležence v poučevalno-učnem procesu (KDO), kurikulum kot ‘stvarno substanco’ tega procesa (KAJ), poučevalne strategije in veščine kot načine in oblike udejanjanja poučevalno-učnih ciljev in izidov (KAKO), vse to pa podprto s spoznanji sodobne visokošolske didaktike ter izkušnjami naprednih pedagoških praks (ZAKAJ). Prav po slednjem se knjiga najbolj razlikuje od klasičnih didaktičnih priročnikov, ki učiteljem povedo, kje in kako naj »kopljejo«, ne pa tudi zakaj.

Knjiga je namenjena najširšemu krogu akademske javnosti, tako učiteljem začetnikom in bodočim učiteljem, da bodo lahko svoje poučevanje postavili na trden didaktični teren, kot učiteljem s krajšo ali daljšo pedagoško kilometrino, da bi jim služila kot vir sodobnih spoznanj o visokošolskem poučevanju in učenju ter kot pripomoček pri izboljševanju svojih pedagoških praks. S svojo zasnovo, izborom in organizacijo vsebin ter široko paleto učnih aktivnosti in vaj za utrjevanje znanja je knjiga učinkovito gradivo za samostojno učenje.

Knjiga obsega 386 strani besedila, organiziranega v 16 poglavij. Seznam virov vsebuje 479 enot, na koncu knjige je slovarček strokovnih izrazov.