Painter et al. (2021) Is it climate change? Coverage by online news sites of the 2019 European summer heatwaves in France, Germany, the Netherlands, and the UK. Climate Change 169, 4

Painter J, Ettinger J, Doutreix MN et al. (2021) Is it climate change? Coverage by online news sites of the 2019 European summer heatwaves in France, Germany, the Netherlands, and the UK. Climatic Change 169, 4. https://doi.org/10.1007/s10584-021-03222-w – open access pdf

Abstract (povzetek):

Leta 2019 je več držav v zahodni Evropi doživelo rekordne temperature in vročinske valove, ki so v nekaterih primerih junija in julija tri do štiri dni zaporedoma dosegali temperature nad 40 °C. Študije o pripisovanju ekstremnih dogodkov (EEA) kažejo, da so antropogene podnebne spremembe povečale verjetnost teh dogodkov za vsaj tri- do desetkrat (pri čemer se rezultati za različne države razlikujejo), temperature pa so se povečale za 1,2 do 3,0 °C. Zaradi vročinskih valov je umrlo več kot 2500 ljudi. Na podlagi vsebinske analize 267 člankov iz 20 najbolj obiskanih spletnih novičarskih strani v štirih državah, ki so jih vročinski valovi najbolj prizadeli (Francija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo), ugotavljamo, da se med državami in mediji močno razlikuje, koliko pozornosti novinarji namenjajo povezavam med podnebnimi spremembami in vročinskimi valovi (britanski mediji največ, politično levo usmerjeni naslovi pa bolj kot desno usmerjeni); veliko različnih vrst izjav, ki prikazujejo povezavo, vendar na splošno prisotnost natančnih, znanstveno utemeljenih opisov; močna prisotnost študij EEA v poročilih; več citatov podnebnih znanstvenikov kot politikov in nevladnih organizacij, z minimalno prisotnostjo skeptikov glede podnebnih sprememb. Ti rezultati prispevajo k našemu razumevanju medijskega poročanja o ekstremnih vremenskih dogodkih v različnih državah in medijih ter kako lahko takšni dogodki služijo kot priložnost za vključevanje javnosti v problematiko podnebnih sprememb.