van Oldenborgh GJ et al. (2017) Attribution of extreme rainfall from Hurricane Harvey, August 2017. Environmental Research Letters 12(12), 124009

van Oldenborgh GJ, van der Wiel K, Sebastian A et al. (2017) Attribution of extreme rainfall from Hurricane Harvey, August 2017. Environmental Research Letters 12(12), 124009. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa9ef2 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Med 25. in 30. avgustom 2017 se je nad Teksasom ustavil orkan Harvey in povzročil izredne padavine, zlasti v Houstonu in okolici 26. in 28. avgusta. Posledica so bile obsežne poplave z več kot 80 smrtnimi žrtvami in velikimi gospodarskimi stroški. Šlo je za izjemno redek dogodek: povratna doba najvišje opažene tridnevne količine padavin, 1043,4 mm 3dy-1 v Baytownu, je več kot 9000 let (97,5-odstotni enostranski interval zaupanja), povratne dobe pa so v sedanjem podnebju na velikem območju presegle 1000 let (750 mm 3dy-1). Opazovanja od leta 1880 nad to regijo kažejo jasen pozitiven trend intenzivnosti ekstremnih padavin med 12 % in 22 %, kar je približno dvakratno povečanje zmogljivosti ozračja za zadrževanje vlage, ki se pričakuje pri segrevanju za 1 °C v skladu z Clausius-Clapeyronovim (CC) razmerjem. To bi kazalo na to, da sta se tok vlage povečala tako vsebnost vlage kot tudi močnejši vetrovi ali vzgornji tokovi, ki jih poganja toplota kondenzacije vlage. Analizirali smo tudi ekstremne padavine na območju Houstona v treh sklopih modelov z ločljivostjo 25 km. V prvem je prav tako vidno skaliranje 2 × CC, v drugem skaliranje 1 × CC, v tretjem pa ekstremne padavine na zalivski obali niso bile realistično prikazane. Če te rezultate ekstrapoliramo na dogodek iz leta 2017, sklepamo, da so bile zaradi globalnega segrevanja padavine za približno 15 % (8-19 %) intenzivnejše oziroma da je bil tak dogodek trikrat (1,5-5) bolj verjeten. Ta analiza jasno kaže, da so ekstremni padavinski dogodki ob zalivski obali v porastu. In čeprav utegne biti utrditev Houstona, da bi v celoti prenesel posledice tako ekstremnega dogodka, kot je bil orkan Harvey, ekonomsko neizvedljiva, je ključnega pomena, da so informacije o naraščajoči nevarnosti ekstremnih padavin na splošno del razprave o prihodnjih izboljšavah houstonskega protipoplavnega sistema.