Haustein K et al. (2017) A real-time Global Warming Index. Scientific Reports 7, 15417

Haustein K, Allen MR, Otto FEL et al. (2017) A real-time Global Warming Index, Scientific Reports 7, 15417. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14828-5 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Predlagamo preprost indeks globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, v realnem času in ocenjujemo njegovo odpornost na negotovosti pri podnebnih vplivih in kratkoročnih podnebnih nihanjih. Ta indeks zagotavlja boljši znanstveni okvir za cilje stabilizacije temperature in lahko zmanjša nestanovitnost podnebne politike. Kvantificiramo negotovosti, ki izhajajo iz opazovanj temperature, sevalnih dejavnikov podnebja, notranje spremenljivosti in odziva modelov. Naš indeks in z njim povezana stopnja segrevanja, ki ga povzroča človek, sta združljiva z vrsto drugih, bolj izpopolnjenih metod za ocenjevanje človekovega prispevka k opazovanim globalnim temperaturnim spremembam.