Uhe et al. (2017) Attributing drivers of the 2016 Kenyan drought. International Journal of Climatology 38, e554-e568

Uhe P, Philip S, Kew S et al. (2017) Attributing drivers of the 2016 Kenyan drought, International Journal of Climatology 38, e554-e568. https://doi.org/10.1002/joc.5389 – open access pdf

Abstract (povzetek):

V Keniji je bila leta 2016 in še naprej v letu 2017 suša, saj je več kot 3 milijone ljudi potrebovalo pomoč v hrani zaradi pomanjkanja padavin v letu 2016. Vedno, ko pride do takšnih izrednih dogodkov, se pojavijo vprašanja o vlogi podnebnih sprememb in o tem, kako je naravna spremenljivost, kot je El Niño – južna oscilacija, vplivala na verjetnost in intenzivnost dogodka. V tem prispevku želimo z uporabo treh neodvisnih metodologij pripisovanja ekstremnih dogodkov količinsko opredeliti relativni prispevek različnih podnebnih dejavnikov k tej suši. Z analizo podatkov o padavinah za jugovzhod in severozahod Kenije nismo ugotovili doslednega signala podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek, zato sklepamo, da te niso bistveno vplivale na verjetnost nizkih padavin, kakršne so bile leta 2016. Vendar pa je bilo leto 2016 leto La Niña in pokazali smo, da je bil ta dogodek zaradi specifičnih temperatur morske površine dejansko bolj verjeten. Zaradi podnebnih sprememb je v regiji opazen trend naraščanja temperatur, ki je morda poslabšal učinke te suše. Z analizo padavin, zmanjšanih za izhlapevanje, in vlage v tleh, simulirane samo z enim podnebnim modelom, nismo opazili zmanjšanja vlage v simulacijah v sedanjem podnebju v primerjavi s simulacijami brez podnebnih sprememb. Vendar pa obstajajo pričakovani učinki višjih temperatur, ki jih naše simulacije ne zajemajo, kot so povečane potrebe po vodnih virih in stres za živino. Čeprav nismo ugotovili pomembnega vpliva podnebnih sprememb na padavine, ne moremo izključiti, da so temperaturni vplivi suše povezani s podnebnimi spremembami, ki jih povzroča človek.