OECD Better Life Index

OECD-jev kazalnik boljšega življenja temelji na prepričanju, da je življenje (posameznika) več kot le hladne številke BDP in gospodarske statistike – ta kazalnik omogoča primerjavo blaginje med državami na podlagi 11 tem, ki jih je OECD opredelila kot bistvene na področju materialnih življenjskih pogojev in kakovosti življenja:

 • Stanovanja (Housing)
 • Dohodek (Income)
 • Delovna mesta (Jobs)
 • Skupnost (Community)
 • Izobraževanje (Education)
 • Okolje (Environment)
 • Državljanska angažiranost (Civic Engagement)
 • Zdravje (Health)
 • Zadovoljstvo z življenjem (Life Satisfaction)
 • Varnost (Safety)
 • Ravnovesje med delom in življenjem (Work-Life Balance)

Aplikacija na spletnih straneh omogoča za lastno regijo, v kateri živimo, analizo kakovosti življenja (dobrega počutja) za 11 področij – analiziramo lahko 447 regij. Spodaj so prikazani rezultati za zahodno Slovenijo, kamor se uvršča Ljubljana.

Vir: https://www.oecdregionalwellbeing.org/SI04.html
Slika. Kakovost življenja v zahodni Sloveniji, ocenjena s pomočjo OECD-jevega regionalnega kazalnika
(vir: https://www.oecdregionalwellbeing.org/SI04.html).

Na voljo so tudi rezultati za regije po posameznih državah, med njimi tudi za Slovenijo (SVN), ki je razdeljena (statistično) na zahodno in vzhodno Slovenijo.