Faktorji primarne energije, energetski izkoristki, trajnostni kazalniki in izpusti ogljikovega dioksida sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2023 (IZS novice – 8. julij 2024)

Prispevek o tem, da so na spletnih straneh Agencije za energijo objavljeni Faktorji primarne energije, energetski izkoristki, trajnostni kazalniki in izpusti ogljikovega dioksida sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja 2023.

Agencija za energijo, skladno s slovensko zakonodajo, enkrat letno na svojih spletnih straneh objavlja izračunane parametre učinkovite oskrbe oziroma faktorje primarne energije, energetske izkoristke, trajnostne kazalnike in izpuste ogljikovega dioksida za registrirane sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja v Sloveniji – dne 3. julija 2024 je tako objavila te podatke za leto 2023.

Izračun parametrov učinkovite oskrbe evidentiranih distribucijskih sistemov je izveden na podlagi letnih
podatkov o obratovanju distribucijskih sistemov v letu 2023, prejetih od registriranih izvajalcev
dejavnosti distribucije in proizvodnje toplote, ter metodologije agencije, opredeljene v Aktu o določitvi
metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti
za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov
in povezanih podatkov
(Uradni list, št. RS 123/22).

URL: https://www.izs.si/aktualno/novice/faktorji-primarne-energije-energetski-izkoristki-trajnostni-kazalniki-in-izpusti-ogljikovega-dioksida-sistemov-daljinskega-ogrevanja-in-hlajenja-v-letu-2023