VTT, Finska


VTT (VTT Technical Research Centre of Finland) je vizionarski partner za raziskave in inovacije za podjetja in družbo in ena od vodilnih evropskih raziskovalnih ustanov – je v polni lasti finske države. VTT razvija sistemske in tehnološke rešitve, ki lahko prinesejo temeljno preobrazbo – obljubljajo, da bodo vedno razmišljali onkraj očitnega.

VTT: i) pospešuje uporabo in komercializacijo raziskav in tehnologije v gospodarstvu in družbi, ii) z znanstvenimi in tehnološkimi sredstvi spreminja velike globalne izzive v trajnostno rast za podjetja in družbo, iii) združuje ljudi, podjetja, znanost in tehnologijo, da bi rešil največje izzive našega časa, iv) s tem ustvarja trajnostno rast, delovna mesta in blaginjo ter prinaša eksponentno upanje.

Za občutek o velikosti te finske raziskovalne ustanove – ključni podatki o delovanju za leto 2023 so naslednji: 284 mio EUR prihodkov, 2355 zaposlenih, 450 družin patentov, 1135 strank, neto prihodki iz tujine 45% in objavljenih 488 znanstvenih člankov.

VTT deluje na številnih področjih, na svoji spletni strani navaja 17 industrijskih področij svojega delovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij:

 • Bioindustrija (Bioindustry) – na svetovni ravni spodbujajo prehod na biogospodarstvo, v katerem se industrijske kemikalije, goriva in vsakdanji materiali proizvajajo iz obnovljivih virov.
 • Elektronika (Electronics) – razvijajo izdelke interneta stvari (angl. IoT), digitalizirajo tradicionalne industrije ter z inovacijami na področju elektronike ustvarjajo nove posle in delovna mesta.
 • Energetika (Energy) – nove energetske rešitve prihodnosti so ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam. Emisije iz proizvodnje energije, prometa in stanovanj je treba praktično odpraviti, časovni načrt pa je zelo kratek. VTT razvija nizkoogljične energetske rešitve in pametne energetske sisteme ter z njimi eksperimentira. Prav tako pomaga pogledati dlje od energetskih sistemov k povezovanju sektorjev in pomaga oblikovati sistemske rešitve za potrebe sodobne družbe.
 • Gozdarstvo, lesarstvo in papirna industrija (Forest, wood and paper) – Z obnovljivo gozdno biomaso nadomeščajo fosilne materiale v embalaži, oblačilih, elektroniki in biogorivih v celotni vrednostni verigi.
 • Gradbeništvo in infrastruktura (Building and infrastructure) – raziskujejo in razvijajo nizkoogljična, zdrava, varna in prilagodljiva mesta, ki svojim prebivalcem zagotavljajo storitve, energijo, stanovanja in prilagodljive prometne rešitve.
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežja (ICT & networks) – VTT raziskave in razvoj na področju IKT in omrežij pospešujejo prenos podatkov ter odpirajo priložnosti za nove digitalne izdelke in storitve na področjih, kot so varnost, energija in promet.
 • Kemična industrija (Chemistry) – z ustvarjanjem novih okolju prijaznih kemikalij, izdelkov in praks podpirajo trajnostno industrijsko prenovo.
 • Kvantni razvoj (Quantum development) – razvijamo tehnologijo, naprave in podsisteme za strojno opremo za kvantno računalništvo, kvantno zaznavanje in podporne tehnologije. Ponujajo tudi storitve raziskav in razvoja na področju kvantnega računalništva ter dostop do 5-kubitnega kvantnega računalnika.
 • Meroslovje (Metrology (VTT MIKES)) – Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti merilnih podatkov zahteva mednarodno sprejet in znanstveno veljaven sistem merilnih enot. VTT MIKES skrbi za praktično uporabo merilnih enot in natančnost rezultatov meritev. Ponuja vrhunske merilne inovacije, rešitve za dokazovanje kakovosti meritev ter svetovno priznane meritve in kalibracije. VTT MIKES ponuja konkurenčno prednost in zanesljivost – enake meritve pri njih in po vsem svetu.
 • Obramba in varnost (Defence and security) – Kako zagotoviti obrambno tehnološko in industrijsko bazo? Obrambna vprašanja se nanašajo na vse od podvodnega do vesoljskega področja. To pomeni raziskave in razvoj različnih rešitev naslednje generacije za vse sektorje, od civilnega do varnostnega, vojaškega in obratno.
 • Poslovni razvoj in njegovo napovedovanje (Business development and foresight) – znanstveno odličnost združujejo s poznavanjem panoge, da bi spodbudili sprejemanje odločitev za prihodnost, prepoznavanje prihajajočih poslovnih priložnosti in pripravo na tveganja.
 • Proizvodnja (Manufacturing) – uporabljajo najsodobnejše infrastrukture in tehnologije za razvoj proizvodnih rešitev, ki bistveno izboljšujejo produktivnost, kakovost, prilagodljivost in storitve.
 • Rudarstvo, minerali in kovine (Mining, minerals and metals) – razvijajo rešitve, ki industrijskemu sektorju omogočajo prehod na trajnostno pridobivanje materialov.
 • Transport (Transportation) – podjetjem pomagajo razvijati storitve pametne mobilnosti, ki so varnejše in učinkovitejše, hkrati pa zmanjšujejo emisije in porabo energije.
 • Vesoljska industrija (Space industry) – ponujajo vrhunske raziskave in podporo inovacijam za letalsko in vesoljsko industrijo na področju milimetrskih valov, komunikacijskih in senzorskih tehnologij. Sodelujejo z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in Nacionalno agencijo za aeronavtiko in vesolje (NASA).
 • Zdravstvo (Healthcare) – podpirajo prehod na digitalno zdravstveno varstvo, kjer je mogoče zdravje in dobro počutje meriti in spremljati na lažji in celovitejši način.
 • Živilska industrija (Food industry) – najnovejšo tehnologijo uporabljajo za ustvarjanje trajnostnih živilskih rešitev, ki varčujejo s surovinami in pomagajo nahraniti naraščajoče prebivalstvo.

VTT ponuja svojim poslovnim strankam vrhunsko infrastrukturo za raziskave in razvoj in sicer skupaj 21 tehnologij in vrst infrastrukture:

 • Fotonska infrastruktura (Photonics technology) – Fotonika je ključna tehnologija, ki omogoča številne aplikacije, od telekomunikacij do medicine in industrijskega zaznavanja. Strokovna področja VTT na področju fotonike vključujejo silicijevo fotoniko, hiperspektralno slikanje, pakiranje od ravni rezin do modulov, industrijske optične naprave in sisteme ter strojni vid. Raziskovalna infrastruktura VTT na področju fotonike omogoča inovacije, načrtovanje, izdelavo prototipov in karakterizacijo fotonskih naprav.
 • Hidrometalurške tehnologije (Hydrometallurgy technologies) – Hidrometalurgija uporablja vodno kemijo za pridobivanje kovin iz rud. Metoda pomaga pridobiti dodatno vrednost iz dragocenih virov, koncentratov in recikliranih ali preostalih materialov na bolj trajnosten način.
 • Industrijska biotehnološka infrastruktura (Industrial biotechnology infrastructure) – Biotehnološka revolucija hitro spreminja industrijske procese v kemični, energetski, živilski in farmacevtski industriji, industriji materialov ter spreminja vsakdanje življenje potrošnikov. Biotehnologija bo spremenila način proizvodnje surovin za različne dobrine. V VTT ustvarjajo celične tovarne, ki na primer proizvajajo želeno celično biomaso, kemikalije in proteine za uporabo v encimih, hrani in farmaciji.
 • Industrijska energetska in vodikova tehnološka infrastruktura (Industrial energy and hydrogen) – podpira zmanjševanje emisij CO2 z nadomeščanjem fosilnih goriv z električno energijo in rešitvami na osnovi vodika. Opuščanje fosilnih goriv je eden ključnih korakov pri blaženju podnebnih sprememb. Vodik in industrijska elektrifikacija naj bi bila rešitev prihodnosti in pomemben dejavnik pri oblikovanju ogljično nevtralnih družb prihodnosti.
 • Infrastruktura za industrijsko kemijo (Industrial chemistry) – podpira podjetja pri razvoju in preskušanju trajnostnih kemijskih procesov. Objekti se lahko uporabljajo za raziskovalne in inovacijske projekte od laboratorija do večjega pilotnega obsega.
 • Infrastruktura za kvantno tehnologijo (Quantum technology infrastructure) – Kvantna tehnologija je hitro razvijajoče se področje, ki v prihodnosti odpira številne možnosti za računalništvo, komunikacije in zaznavanje. S kvantnim računalništvom bomo lahko reševali prej nerešljive računalniške probleme. Poleg tega kvantna porazdelitev ključev omogoča nove, bolj varne komunikacijske metode. S kvantnimi senzorji pa bomo lahko merili šibke signale v medicinskih in industrijskih aplikacijah, ki zahtevajo izjemno natančnost.
 • Infrastruktura za nano in mikro elektroniko (Nano- and microelectronics) – Napredna nano- in mikroelektronika sta jedro tehnologije prihodnosti. Raziskovalna infrastruktura VTT na svetovni ravni omogoča inovacije, načrtovanje, izdelavo prototipov in karakterizacijo nano- in mikroelektronskih komponent ter proizvodnjo v majhnem obsegu.
 • Infrastruktura za pametno energijo in grajeno okolje (Smart energy and built environment) – Energetski sistem se sooča s prehodom, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Proizvodnja energije se hitro spreminja v smeri obnovljivih tehnologij, energetski sistemi pa postajajo vse bolj kompleksni in integrirani. V ključnih sektorjih rabe energije, kot so stavbe, promet in industrija, je mogoče z elektrifikacijo in povezovanjem sektorjev doseči zmanjšanje emisij in povečanje splošne učinkovitosti. Ker imajo stavbe aktivnejšo vlogo v energetskih sistemih, moramo zagotoviti varno in udobno kakovost zraka v zaprtih prostorih. VTT zagotavlja infrastrukturo RRI (raziskave, razvoj & inovacije) za podporo razvoju novih tehnologij in rešitev za nove priložnosti in poslovne modele, ki jih prinaša ta prehod.
 • Infrastruktura za termokemično pretvorbo (Thermochemical conversion infrastructure) – podpira podjetja pri razvoju in preskušanju postopkov karbonizacije, utekočinjanja, uplinjanja in sinteznega plina. Naprave se lahko uporabljajo za raziskovanje uporabe odpadnih surovin in industrijskih stranskih proizvodov, kot so gozdna in kmetijska biomasa, plastični odpadki, trdni komunalni odpadki in ogljikov dioksid.
 • Infrastruktura za tiskano in fleksibilno elektroniko (Printed and flexible electronics) – Raziskovalna infrastruktura VTT podpira vaše projekte tiskane in fleksibilne elektronike od faze preverjanja koncepta do razvoja proizvodnega procesa in prenosa tehnologije.
 • Infrastruktura za trajnostno prozvodnjo (Sustainable manufacturing technologies) – pomaga ustvariti učinkovitejše proizvodne procese, varnejšo proizvodnjo ter prijetnejša in ergonomska delovna okolja. Infrastruktura podpira pristop industrijskega metaverse, interakcijo človek-robot, študije človeških dejavnikov in uporabniške izkušnje, hkrati pa spodbuja soustvarjanje.
 • Infrastruktura za učinkovitost materialov (Materials performance) – omogoča razvoj trajnostnih rešitev materialov za podaljšano življenjsko dobo in izboljšano učinkovitost delovanja. VTT zmogljivosti integriranega računalniškega inženiringa materialov (ICME) pomagajo izpopolniti življenjski cikel izdelka, od materialov do njihove učinkovitosti.
 • Meroslovna infrastruktura (Metrology) – Merjenje je tako vsakdanje, da običajno niti ne pomislimo nanj, čeprav je prisotno, ko na primer natočimo gorivo v avto, preverimo vreme ali stehtamo svojega otroka pri zdravniku. Temelji na mednarodnem sporazumu poimenovanem Mednarodni sistem enot (SI Units). Zanesljive in natančne meritve so bistvenega pomena za svetovno industrijo, trgovino in varnost. VTT meroslovna raziskovalna infrastruktura uvaja enote SI, izvaja meroslovne raziskave na visoki ravni, razvija merilne in kalibracijske rešitve v sodelovanju z industrijo ter zagotavlja visoko natančne merilne storitve in kalibracije opreme strank.
 • Pilotni center VTT Bioruukki (VTT Bioruukki pilot centre) – Pilotni center VTT Bioruukki je inovacijska platforma za nove bioizdelke in rešitve za krožno gospodarstvo. Pod eno streho ponuja edinstveno strokovno znanje in izkušnje ter pilotne zmogljivosti. V laboratorijih in pilotnem obratu lahko organizacije strank vseh velikosti razvijajo in razširjajo inovacije in procese ter tako pospešujejo svoje inovacijske cikle.
 • Pilotna infrastruktura za polimere (Polymer pilot) – namenjena je eksperimentalnemu razvoju polimernih in kompozitnih tehnologij, vključno z biopolimeri. Objekti se lahko uporabljajo za raziskave in inovacije, ki izboljšujejo učinkovitost materialov in življenjsko dobo plastike, od laboratorijskega do pilotnega obsega.
 • Tehnologija vlaknastih materialov (Fibre materials technology) – Povpraševanje po trajnostnih in obnovljivih materialih se povečuje. Z VTT lahko ustvarimo nove biološke materiale, primerne za krožno gospodarstvo, in metode za njihovo učinkovitejšo proizvodnjo.
 • Tehnologije predelave biomase (Biomass processing technologies) – Predelava bioloških surovin in različnih stranskih tokov v dragocene izdelke je ključni korak k bolj trajnostni prihodnosti. VTT vsestranska raziskovalna infrastruktura omogoča eksperimentalno valorizacijo lignocelulozne biomase. VTT Ustvarja in preizkuša nove izdelke iz vlaken, tekstil, biokemikalije, biološke alternative za plastiko in druge komponente za najrazličnejše industrijske procese.
 • Transportna infrastruktura (Transport) – Prihodnost prometa je pametna, čista in varna. Raziskovalne zmogljivosti VTT za promet omogočajo izboljšane rešitve in nove inovacije, ki vaše prevozne dejavnosti popeljejo v prihodnost.
 • Varne rešitve za povezljivost (Secured connectivity solutions) – Naša digitalna družba zahteva stalen razvoj telekomunikacijske tehnologije. Z naraščajočo digitalizacijo se povečuje potreba po varni in odporni povezljivosti. V VTT razvijamo RF prednje naprave (angl. frontend) ter prizemne in vesoljske omrežne rešitve za povečanje podatkovne pasovne širine. Da bi zagotovili varne komunikacije, se osredotočamo na kibernetske varnostne rešitve naslednje generacije za naprave in omrežja. Poleg tega raziskujemo nove paradigme, kot sta postkvantna kriptografija in kvantna distribucija ključev.
 • VTT Center za jedrsko varnost (Nuclear energy) – Za varno, trajnostno in učinkovito uporabo jedrske energije so potrebne strateško usmerjene raziskave, stalen razvoj in osredotočenost na visoko kakovost. Center VTT za jedrsko varnost zagotavlja potrebne zmogljivosti in strokovno znanje za vse od testiranja radioaktivnih materialov do računalniških varnostnih analiz, elementarnih in izotopskih analiz in še več.
 • Živilska tehnologija (Food technology) – Z novimi surovinami kot viri živilskih sestavin za različne sestave živil se pojavljajo številna vprašanja. Kako potrditi varnost novih živilskih formulacij? Kako oblikovati najboljše dosegljive profile okusa in teksture? Kako iz različnih vrst surovin na najbolj trajnosten način obogatiti beljakovine in lipide? Ker se živilska industrija odziva na potrebe potrošnikov, infrastruktura živilske tehnologije VTT pomaga reševati potrebe industrije.

VTT ponuja strankam svoje strokovno znanje, ki ga skupaj z njihovimi storitvami lahko poiščemo v posebnem meniju (All services) – ponujajo preko 100 storitev, ki jih iščemo s pomojo razvrstitve po 17 industrijskih področjih.

Na spletnih straneh lahko tudi beremo novice in prispevke (News and stories), ki jih lahko iščemo po industrijskih področjih ali po vrsti novice. Zanimivo branje s področje raziskav, razvoja, inovacij in tehnologije.

URL: https://www.vttresearch.com/en