Ogljikov dioksid, nevidni odpadek industrijske revolucije (DELO – 6. julij 2024)

Obsežen in zanimiv prispevek o odpadkih, med katere avtor prispevka uvršča tudi CO2, ter obravnava različne države, koliko CO2 so od začetkov industrijske revolucije izpustile v ozračje. Te količine potem preračuna v debelino sloja v metrih nad ozemljem te države, če plini v ozračju ne bi bili premešani – CO2 je dejansko v ozračju dobro premešan in se od točke izpusta hitro razširi po celotnem ozračju – onesnaženje s CO2 ne more biti lokalno, ampak je lahko le globalno.

Prispevek obravnava izpuste CO2 pri proizvodnji energije in prikaže izpute Co2 na enoto proizveden elektrine energije v posameznih vrstah elektrarn – obnovljivi viri energije so seveda v izraziti prednosti pred recimo termoelektrarnami (na premog ali plin). Prispevek poudari, da pri obravnavi celotnega življenjeskega cikla tudi pri nizkoogljični proizvodnji elektrike ostajao neragradljivi odpadki, ki jih ne moremo recklirati in jih odlagamo na deponije ali podzemna odlagališa (seveda obstaja možnost, da bodo novo razvite tehnologije te odpadke uporabljale kot surovine za nove tehnološke procese).

URL: https://www.delo.si/sobotna-priloga/ogljikov-dioksid-nevidni-odpadek-industrijske-revolucije