Binner et al. (2024) A Systematic Review and Characterization of the Major and Most Studied Urban Soil Threats in the European Union. Water, Air, & Soil Pollution, 235, 494

Binner H, Wojda P, Yunta F et al. (2024) A Systematic Review and Characterization of the Major and Most Studied Urban Soil Threats in the European Union. Water, Air, & Soil Pollution 235, 494 – https://doi.org/10.1007/s11270-024-07288-x – CC BY 4.0 – open access article pdf

Abstract (povzetek):

Evropska unija mora nujno določiti izhodiščne ravni za številna razširjena onesnaževala in zanje določiti posebne ravni v okviru akcijskega načrta za odpravo onesnaževanja. Do zdaj je to vprašanje obravnavalo le nekaj sistematičnih pregledov, ki jih nadomeščajo bibliometrične analize. Še manj raziskav je bilo opravljenih za primerjavo učinkovitosti teh dveh pristopov pridobivanja podatkov. Namen te študije je obravnavati ti dve vprašanji z i) izdelavo popisa razpoložljivih informacij o mestnih tleh, poudarjanjem vrzeli v dokazih in merjenjem skladnosti z akcijskim načrtom “Zero pollution” ter z ii) primerjavo metod in rezultatov teh dveh pristopov pridobivanja podatkov. Prek podatkovnih zbirk Scopus in Web of Science so bili vključeni strokovno pregledani članki, v katerih so bili uporabljeni izrazi urbana tla v kombinaciji s posebnimi grožnjami in/ali izzivi za urbana tla. Oba pristopa sta na splošno pridobila podobno število začetnih člankov, bibliometrična analiza pa je odstranila manj podvojenih člankov in izključila manj člankov, tako da je bilo skupno število člankov, vključenih v oba pristopa, naslednje: v sistematičnem pregledu je bilo 603 člankov, v bibliometrični analizi pa 2372 člankov. Kljub temu sta oba pristopa opredelila dve glavni grožnji in/ali izzive za mestna tla, ki sta povezani z organskim ogljikom v tleh in/ali težkimi kovinami. Ta študija pravočasno prispeva k akcijskemu načrtu “Zero pollution” in daje priporočila zainteresiranim stranem v mestnem okolju.

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-024-07288-x