OECD svetuje: zvišajte davke na potrošnjo in nepremičnine ter upokojitveno starost (24ur.com – 3. julij 2024)

Prispevek o vsebini najnovejših priporočil Organizacije za ekonomske raziskave in razvoj (The Organization for Economic Co-operation and DevelopmentOECD) slovenski državi (ekonomiji/gospodarstvu), kot so jih pripravili v svojem najnovejšem gospodarskem pregledu za Slovenijo (OECD Economic Surveys: Slovenia 2024). Gre za dveletni dokument z analizo trenutnih gospodarskih razmer, dosežkov zadnjih dveh let in izzivov, vsebuje pa tudi priporočila Sloveniji. Zadnje poročilo za Slovenijo je OECD predstavila julija 2022 (OECD Economic Surveys: Slovenia 2022). Sloveniji so priporočili izvedbo reform, ki bodo omogočile zvišanje produktivnosti in naslovile izziv staranja prebivalstva.

URL: https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/oecd-svetuje-zvisajte-davke-na-potrosnjo-in-nepremicnine-ter-upokojitveno-starost.html