OECD Economic Surveys: Slovenia 2024


OECD (2024), OECD Economic Surveys: Slovenia 2024, OECD Publishing, Paris, 121 str. – https://doi.org/10.1787/bc4a107b-en – prostodostopen dokument pdf

Abstract (povzetek):

Slovensko gospodarstvo se je po energetski krizi in uničujočih poplavah izkazalo za odporno. Rast se bo po napovedih postopoma povečevala. Trg dela ostaja napet, zaradi obsežnega pomanjkanja delovne sile pa se plače močno povečujejo. Inflacija se je upočasnila, vendar ostaja visoka v storitvenih dejavnostih. Potrebna je fiskalna konsolidacija, da se obnovijo fiskalne rezerve in odpravijo nastajajoči pritiski zaradi stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva, zlasti pri pokojninah. Na rast produktivnosti bi ugodno vplivala odprava preostalih ovir v trgovini na drobno in omejitev za poklicne storitve. Udeležba žensk na trgu dela je visoka, vendar bi se lahko razlike v plačah med spoloma še dodatno zmanjšale s prilagoditvami davčnega sistema in sistema prejemkov. Za doseganje ciljev glede izpustov je potrebna večja uskladitev cen ogljika, zlasti odprava nižjih davčnih stopenj za fosilna goriva. Visoka stopnja lastništva stanovanj in omejen najemni trg skupaj z nezadostno stanovanjsko gradnjo omejujeta stanovanjske možnosti za mnoge, zlasti mlade in ranljive. Povečanje ponudbe stanovanj je mogoče doseči z racionalizacijo sistemov prostorskega načrtovanja in izdajanja dovoljenj, reformo obdavčitve stanovanj, izboljšanjem predpisov o najemu, razširitvijo dostopa do hipotekarnega financiranja ter spodbujanjem razvoja socialnih in cenovno dostopnih stanovanj.

URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-slovenia-2024