Svetovni energetski svet – World Energy Council


World Energy Council (WEC) – Svetovni energetski svet je začel delovati leta 1923 – je nepristranska, neodvisna, nepolitična mednarodna energetska organizacija, akreditirana pri Združenih narodih, in deluje v celotnem energetskem ekosistemu – s preko 3000 ustanovami člamnicami je Svet prisoten v skoraj 100 državah sveta.

N aspletnih straneh najdemo bogat nabor virov, informacij in nasvetov, i se združujejo v naslednja področja:

 1. Svetovna energetska skupnost (World Energy Community):
  • člani Sveta (Members) – Globalna skupnost članov je v središču delovanja Sveta, saj povezuje več kot 3 000 organizacij in nacionalnih odborov članov v skoraj 100 državah. Mreža voditeljev, strokovnjakov in mladih strokovnjakov na področju energetike vpliva na celoten energetski ekosistem, da bi energetski prehodi potekali hitreje, pravičneje in dlje.
  • Prihodnji energetski voditelji (Future Energy Leaders) – skupnost izjemnih mladih strokovnjakov z globalnim vplivom.
  • Pokrovitelji in partnerji (Patrons & Partners) – ključni steber Svetovnega energetskega sveta, ki ima pomembno vlogo pri spodbujanju energetskih prehodov po vsem svetu in tesno sodeluje s Svetom pri poslanstvu humanizacije energije.
  • Nagrade za zagonska podjetja na področju energetskega prehoda (Start up Energy Transition Award) – letna nagarada za zagonska podjetja in mlade organizacije, ki oblikujejo inovativne rešitve in gradijo dinamilčne organizacije za pospešitev energetskega prehoda. Podatkovna baza vsakoletnih 100 najboljših zagonskih podjetij je na voljo tudi kot letni seznam.
  • Svetovne energetske zgodbe (World Energy Stories) – spletna serija filmov in člankov prikazuje tehnične inovacije, ki se odvijajo v energetskem sektorju, s prepričljivimi zgodbami o ustvarjalnosti, sodelovanju in skupnosti, ki so osredotočene na človeka.
 2. Zbirka orodij za prehod (Transition Toolkit):
 3. Dogodki in dialogi (Events & Dialogues):
  • Svetovni energetski kongres (World Energy Congress) – Svetovni energetski kongres že 100 let izkorišča skupno moč svetovne energetske skupnosti, da bi navdih spremenil v dejanja. Ta prestižni in svetovno priznani vodilni dogodek pozdravlja voditelje z vseh koncev sveta, ki skupaj oblikujejo prihodnost energetike.
  • Svetovni teden energije (World Energy Week) – Svetovni teden energije je močna platforma, ki povezuje različne regionalne razmere in prednostne naloge naše svetovne skupnosti iz več kot 100 držav z globalno energetsko agendo. To je priložnost za pregled zavez in napredka, doseženega po svetovnem energetskem kongresu, ter za spodbudo vplivu energetske skupnosti v naslednjem letu.
  • Svetovni energetski dialogi voditeljev (World Energy Leaders’ Dialogues) – Dialogi vodilnih svetovnih energetskih voditeljev so zasebni dogodki visokega kalibra, ki so namenjeni skupnosti vodilnih svetovnih energetskih voditeljev. Ta ekskluzivna srečanja spodbujajo dialog o ključnih energetskih vprašanjih, ki vplivajo na vse sektorje, panoge, družbe in ves planet, ter omogočajo medsebojno izmenjavo mnenj, ki pojasnjuje prednostne naloge in ustvarja nove priložnosti za sodelovanje.

Na spletnih straneh so na voljo tudi publikacije (Publications) ter novice in mnenja (News & Views), ki jih lahko iščemo po dnevu objave, regiji, tematiki in vrsti publikacije.

URL: https://www.worldenergy.org/