UN Water


V bistvu gre za mehanizem sodelovanja Združenih narodov na področju voda in sanitarne ureditev, kot tudi gospodarjenja z vodnimi viri (6. cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov).

Namen sodelovanja med člani UN-Water (posamezne organizacije iz sistema Združenih narodov) in partnerji UN-Water (mednarodne organizacije) je, da se odzivajo in usklajeno na z vodo povezane (globalne) izzive.

Spletne strani lahko prebirate tudi v slovenskem jeziku – z izbiro jezika vpogledate v strojno prevedene angleške spletne strani.

Vsebina je v veliki meri osredotočena na vsebine 6. cilja trajnostnega razvoja Združenih narodov, a ponuja tudi druge zanimive vsebine, npr:

  1. Dejstva o vodah (Water Facts):
  2. Publikacije (Publications) – gre za dve skupini publikacij: i) skupne publikacije vseh članov in partnerjev UN-Water; ii) publikacije posameznih skupin članov ali partnerjev pod okriljem UN-Water:
  3. Ekstranet (Extranet) – vsebuje informacije o sestankih UN-Water, vključno s poročili o sestankih, kratkimi poročili in referenčnimi dokumenti. Ekstranet je zaščiten z geslom in dostopen samo članom UN-Water, partnerjem s posebnim statusom, partnerjem in opazovalcem.

URL: https://www.unwater.org/