CRediT – Contributor Roles Taxonomy

CRediT je taksonomija na visoki ravni, ki vključuje 14 različnih avtorjevih vlog in se lahko uporablja za predstavitev vlog, ki jih običajno opravljajo avtorji raziskovalnih rezultatov. Vloge opisujejo poseben prispevek vsakega sodelavca k znanstvenemu izidu.

Teh 14 vlog je:

Konceptualizacija (Conceptualization) – Zamisli: oblikovanje ali razvoj splošnih raziskovalnih ciljev in namenov.

Kuriranje podatkov (Data curation) – Dejavnosti upravljanja za komentiranje (pripravo metapodatkov), čiščenje podatkov in vzdrževanje raziskovalnih podatkov (vključno s programsko kodo, če je potrebna za interpretacijo podatkov) za začetno uporabo in poznejšo ponovno uporabo.

Formalna analiza (Formal Analysis) – Uporaba statističnih, matematičnih, računalniških ali drugih formalnih tehnik za analizo ali sintezo študijskih podatkov.

Pridobivanje sredstev (Funding acquisition) – Pridobitev finančne podpore za projekt, ki je privedel do te publikacije.

Preiskava (Investigation) – Izvajanje raziskovalnega in preiskovalnega postopka, zlasti izvajanje poskusov ali zbiranje podatkov/dokazov.

Metodologija (Methodology) – Razvoj ali oblikovanje metodologije; oblikovanje modelov.

Upravljanje projekta (Project administration) – Odgovornost za upravljanje in usklajevanje načrtovanja in izvajanja raziskovalnih dejavnosti.

Viri (Resources) – Zagotavljanje študijskega gradiva, reagentov, materialov, bolnikov, laboratorijskih vzorcev, živali, instrumentov, računalniških virov ali drugih orodij za analizo.

Programska oprema (Software) – Programiranje, razvoj programske opreme; načrtovanje računalniških programov; izvajanje računalniške kode in podpornih algoritmov; testiranje obstoječih komponent kode.

Mentoriranje (Supervision) – Nadzor in vodenje načrtovanja in izvajanja raziskovalnih dejavnosti, vključno z mentorstvom zunanjih sodelavcev.

Potrjevanje (Validation) – Preverjanje splošne ponovljivosti/reproduktibilnosti rezultatov/eksperimentov in drugih raziskovalnih rezultatov, bodisi kot del dejavnosti bodisi ločeno.

Vizualizacija (Visualization) – Priprava, oblikovanje in/ali predstavitev objavljenega dela, zlasti vizualizacije/predstavitve podatkov.

Pisanje – prvotni osnutek (Writing – original draft) – priprava, oblikovanje in/ali predstavitev objavljenega dela, zlasti pisanje začetnega osnutka (vključno z vsebinskim prevodom).

Pisanje – pregled in urejanje (Writing – review & editing) – priprava, oblikovanje in/ali predstavitev objavljenega dela s strani oseb iz prvotne raziskovalne skupine, zlasti kritični pregled, komentar ali revizija – vključno s fazami pred objavo ali po njej.

URL: https://credit.niso.org/