Jones, Bierkens, van Vliet (2024) Current and future global water scarcity intensifies when accounting for surface water quality. Nature Climate Change online first

Jones ER, Bierkens MFP, van Vliet MTH (2024) Current and future global water scarcity intensifies when accounting for surface water quality. Nature Climate Changehttps://doi.org/10.1038/s41558-024-02007-0

Abstract (povzetek):

Nezadostna razpoložljivost čiste vode predstavlja sistemsko tveganje za zdravje ljudi, proizvodnjo hrane, pridobivanje energije in delovanje ekosistemov. V tem članku ocenjujemo izpostavljenost prebivalstva sedanjemu in prihodnjemu pomanjkanju vode (brez in z vključeno kakovostjo vode) z uporabo povezanega globalnega hidrološkega modela in modela kakovosti površinskih voda. Ugotovili smo, da je 55% svetovnega prebivalstva trenutno vsaj en mesec na leto izpostavljeno pomanjkanju čiste vode, medtem ko je 47% prebivalcev izpostavljenih samo količinskim vidikom vode. Izpostavljenost pomanjkanju čiste vode vsaj en mesec na leto se do konca stoletja poveča na 56-66%. Povečanje prihodnje izpostavljenosti je običajno največje v državah v razvoju, zlasti v podsaharski Afriki, in sicer zaradi kombinacije vidikov količine in kakovosti vode. Zato je treba močno zmanjšati antropogeno rabo vode in onesnaževanje, da bi zmanjšali vpliv pomanjkanja čiste vode na ljudi in okolje v prihodnosti.

URL: https://www.nature.com/articles/s41558-024-02007-0