Lipar et al. (2024) Holocene Climate Variability in Slovenia: A Review. Acta geographica Slovenica 64(2), 7-40

Lipar M, Lojen S, Breg Valjavec M, Andrič M et al. (2024) Holocene Climate Variability in Slovenia: A Review. Acta geographica Slovenica 64(2), 7-40 – https://doi.org/10.3986/AGS.12798 – CC BY-NC-ND 4.0 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Slovensko podnebje je doživljalo velika nihanja, zato je razumevanje preteklega podnebja nujno za izboljšanje modelov in prepoznavanje dolgoročnih vzorcev. Kriosferno okolje, kot so vzorci jesed iz vrtin v ledu, zagotavlja dragocene paleoklimatske podatke. Tudi palinologija in dendroklimatologija sta učinkovita načina za preučevanje dolgoročnih sprememb vegetacije in rekonstrukcijo preteklega podnebja z uporabo peloda in drevesnih proksijev. Sedimentna jedra z različnih lokacij v Sloveniji so bila preučena za razumevanje preteklih okoljskih sprememb. Za rekonstrukcijo preteklih podnebnih razmer so bili uporabljeni tudi temperaturni profili iz vrtin ter zgodovinski zapisi. Študije so pokazale določena obdobja, ko so podnebne spremembe verjetno igrale pomembno vlogo, vendar celotna časovnica slovenskega podnebja v holocenu še ni v celoti izdelana.

Slika. Pomembna območja v Sloveniji, kjer so bile opravljene paleoklimatske študije (vir: Fig. 1 in Lipar et al. (2024) Holocene Climate Variability in Slovenia: A Review).

URL: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/12798