Misije EU v programu Obzorje Evropa

Spletna stran Evropske komisije, njihovega spletišča Raziskave in inovacije, predstavi, kaj so misije, na katera področja se osredotočajo, študije in poročila, ki so privedli do tega pristopa, kako se vključiti in ustrezni dogodki.

Kaj so misije EU?

Misije EU so nov način za iskanje konkretnih rešitev za nekatere naše največje izzive. Imajo ambiciozne cilje in bodo do leta 2030 prinesle konkretne rezultate.

Pet misij EU je:

  1. Prilagajanje podnebnim spremembam: podpora vsaj 150 evropskim regijam in skupnostim, da bodo do leta 2030 postale odporne proti podnebnim spremembam.
  2. Rak: sodelovanje z evropskim načrtom za boj proti raku za izboljšanje življenja več kot 3 milijonov ljudi do leta 2030 s preprečevanjem, zdravljenjem in rešitvami za daljše in boljše življenje.
  3. Obnova naših oceanov in voda do leta 2030.
  4. 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.
  5. Dogovor o tleh za Evropo: 100 živih laboratorijev in svetilnikov za vodenje prehoda na zdrava tla do leta 2030

URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en

URL: Misije EU v programu Obzorje Evropa (strojno prevedena spletna stran)