Let’s Talk Science


Society About Us (prevod):

Društvo Let’s Talk Science se zavzema za pripravo mladih v Kanadi na prihodnje poklicne in državljanske zahteve v hitro spreminjajočem se svetu. Naš svet se hitro spreminja, otroci in mladi v Kanadi pa morajo biti radovedni, postavljati vprašanja in biti sposobni izzivati status quo, da bi uspeli. V svetu, ki ga vse bolj poganjajo inovacije, se bo povpraševanje po ljudeh, ki lahko zasedejo delovna mesta, povezana z znanostjo, tehnologijo, inženirstvom in matematiko (STEM), samo še povečevalo, vendar pa je dejstvo, da večina učencev v Kanadi pred zaključkom srednje šole ne obiskuje predmetov s področja STEM.

Društvo:

  • sodeluje z več kot 55 univerzami, kolidži in raziskovalnimi inštituti ter več kot 1.400 prostovoljci, ki kanadski mladini nudijo več kot 28.000 ur znanstvenega ozaveščanja.
  • je dostopen v več kot 1 600 skupnostih po vsej Kanadi.
  • prek svojih programov in digitalnih virov je vzposatvil s pedagogi več kot 400.000 stikov.

URL: https://letstalkscience.ca/