Esper et al. (2024) The IPCC’s reductive Common Era temperature history. Communications Earth & Environment 5, 222

Esper J, Smerdon JE, Anchukaitis KJ et al. (2024) The IPCC’s reductive Common Era temperature history. Commun Earth Environ 5, 222 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01371-1

Abstract (povzetek):

Spremenljivost temperature v času našega štetja let (angl. Common Era) je bila v zadnjih desetletjih pomemben del poročil Medvladnega odbora za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) in je bila dvakrat vključena v povzetek za oblikovalce politik (Summary for Policymakers). Kljub drugim ocenam, ki so takrat obstajale, je bila ena sama rekonstrukcija povprečne temperaturne spremenljivosti severne poloble prvič poudarjena v povzetku za oblikovalce politik leta 2001 (2001 Summary for Policymakers). V poznejših poročilih so bile ocenjene številne obsežne temperaturne rekonstrukcije, vendar je bila celotna temperaturna zgodovina v času našega štetja let v najnovejšem šestem ocenjevalnem poročilu Medvladnega odbora za podnebne spremembe (Sixth Assessment Report of the IPCC) omejena na eno samo oceno povprečnih letnih globalnih temperatur. Trdimo, da je ta osredotočenost na eno samo rekonstrukcijo nezadosten povzetek našega razumevanja temperaturne spremenljivosti v času našega štetja. Z alternativno oceno stanja našega razumevanja paleoklimatologije visoke ločljivosti za čas našega štetja let ponujamo dopolnilno perspektivo in pozivamo, naj prihodnja poročila predstavijo natančnejšo in celovitejšo oceno našega znanja o tem pomembnem obdobju človeške in podnebne zgodovine.

Slika. Rekonstrukcije temperature v času našega štetja, ki so bile vključene v poročila IPCC od leta 2001.
a IPCC 2001: rekonstrukcija povprečnih letnih temperatur NH od leta 1000 po našem štetju (vijolično; ref. 1.), prikazana skupaj z instrumentalnimi letnimi temperaturami kopnega in morja NH od leta 1860 po našem štetju (rdeče), kot je prikazano v SPM 2001. b IPCC 2007: dvanajst rekonstrukcij letnih temperatur NH in temperatur tople sezone od leta 700 po našem štetju (modro; ref. 1. vijolično), prikazanih skupaj z instrumentalnimi povprečnimi letnimi temperaturami kopnega in morja NH od leta 1856 po našem štetju (rdeče). Upoštevajte, da so bile na sliki 5.7 v poročilu WGI IPCC 2007 ločeno predstavljene tudi SH in globalne rekonstrukcije. c IPCC 2013: petnajst rekonstrukcij letnih temperatur NH in temperatur toplega letnega časa od 1. stoletja po Kristusu (modro), prikazanih skupaj z instrumentalnimi povprečnimi letnimi temperaturami kopnega NH od leta 1881 po Kristusu (rdeče). d IPCC 2021: srednja rekonstrukcija globalnih povprečnih letnih temperatur od 1. stoletja po Kristusu (modro), prikazana skupaj z instrumentalnimi globalnimi povprečnimi letnimi temperaturami kopnega in morja od leta 1850 po Kristusu (rdeče). Vse krivulje, razen instrumentalnih podatkov v (a) in temperatur iz vrtin v (b) in (c), so bile zglajene s 30-letnimi nizkoprepustnimi filtri. Senčena območja v (a) in (d) so ustrezni 95- in 90-odstotni intervali zaupanja za posamezne rekonstrukcije povprečnih vrednosti v vsaki plošči. Referenčno obdobje, uporabljeno za izračun temperaturnih anomalij v °C, se med poročili razlikuje: od 1961-1990 CE, uporabljenega v IPCC 2001 in 2007, do 1881-1980 v IPCC 2013 in 1850-1900 v IPCC 2021.
(vir: https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs43247-024-01371-1/MediaObjects/43247_2024_1371_Fig1_HTML.png?as=webp)