Precedence Research


Precedence Research je podjetje s sedežem v Kanadi in Indiji ter eden vodilnih ponudnikov strateških tržnih vpogledov. Ponujajo načrte trgov in rešitev na vodstveni ravni, ki presegajo vodilne raziskave. Njihov (plačljiv) repozitorij zajema svetovanje, sindicirane tržne študije in prilagojena raziskovalna poročila. S svojimi storitvami želijo povezati cilj organizacije z donosnimi možnostmi po vsem svetu.

Njihove tržne študije zajemajo poglobljene analize, ki so prepletene tudi z ustreznimi statističnimi podatki, od ocenjevanja izvedljivosti naložb do odkrivanja skritih priložnosti za rast podjetja na trgu. V njihovih poročilih so pogosto priložena priporočila, katerih edini namen je omogočiti organizacijam, da dosežejo uspeh, ki je ključnega pomena za njihovo poslanstvo.

S svojimi analizami (vpogledi – Insights) pokrivajo številne industrijske panoge:

in v sporočilih za javnost (Press Releases) dnevno objavljajo najnovejše izsledke svojih analiz, recimo:

Vir: https://www.precedenceresearch.com/insightimg/internet-of-things-in-agriculture-market-size-and-growth-rate.webp
Vir: https://www.precedenceresearch.com/insightimg/hybrid-vehicle-market-size-and-growth-rate.webp

URL: https://www.precedenceresearch.com/