World Meteorological Organization


Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je avtoritativni glas sistema Združenih narodov o stanju in obnašanju Zemljinega ozračja, njegovi interakciji s kopnim in oceani, o vremenu in podnebju, ki ga ustvarja, ter posledični porazdelitvi vodnih virov. Na svojih spletnih straneh redno objavlja številne novice in druga gradiva – med njimi je zelo obsežna zbirka različnih virov, med njimi so:

URL: https://wmo.int/