Akt EU o umetni inteligenci


Na spletnih straneh lahko spremljamo najnovejši razvoj in analize Akta EU o umetni inteligenci (angl. Artificial Intelligence). Gre za prvi tovrsni zakonodajni akt katerega koli pomembnega regulatorja na svetu. Povezava na slovensko besedilo Akta EU o UI v obliki pdf je na voljo tukaj: Akt o umetni inteligenci (16. april 2024).

Na voljo je kompakten povzetek na visoki ravni Zakona o umetni inteligenci (High-level summary of the AI Act).

Povzetek Zakona o UI v štirih točkah:

 1. Zakon o umetni inteligenci razvršča umetno inteligenco glede na njeno tveganje:
  • Nesprejemljivo tveganje je prepovedano (npr. sistemi za socialno ocenjevanje in manipulativna UI).
  • Večina besedila obravnava sisteme UI z visokim tveganjem, ki so regulirani.
  • Manjši del obravnava sisteme UI z omejenim tveganjem, za katere veljajo manjše obveznosti glede preglednosti: razvijalci in izvajalci morajo zagotoviti, da se končni uporabniki zavedajo, da so v interakciji z UI (klepetalni roboti in globoki ponaredki).
  • Minimalno tveganje ni regulirano (vključno z večino aplikacij UI, ki so trenutno na voljo na enotnem trgu EU, kot so videoigre z UI in filtri za nezaželeno pošto – vsaj do leta 2021; to se spreminja z generativno UI).
 2. Večina obveznosti odpade na ponudnike (razvijalce) sistemov umetne inteligence z visokim tveganjem:
  • Tisti, ki nameravajo dati na trg ali v uporabo visoko tvegane sisteme UI v EU, ne glede na to, ali imajo sedež v EU ali v tretji državi.
  • In tudi ponudnike iz tretjih držav, če se rezultati sistema AI z visokim tveganjem uporabljajo v EU.
 3. Uporabniki so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo sistem UI v poklicni vlogi, in ne prizadeti končni uporabniki.
  • Uporabniki (deployers) visoko tveganih sistemov UI imajo nekatere obveznosti, čeprav manj kot ponudniki (developers).
  • To velja za uporabnike, ki se nahajajo v EU, in uporabnike iz tretjih držav, kadar se rezultati sistema umetne inteligence uporabljajo v EU.
 4. UI za splošne namene (angl. General purpose AI – GPAI):
  • Vsi ponudniki modelov UI za splošne namene morajo zagotoviti tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo, upoštevati direktivo o avtorskih pravicah in objaviti povzetek o vsebini, uporabljeni za usposabljanje.
  • Ponudniki modelov UI za splošne namene s prosto in odprto licenco morajo upoštevati le avtorske pravice in objaviti povzetek podatkov za usposabljanje, razen če predstavljajo sistemsko tveganje.
  • Vsi ponudniki modelov UI za splošne namene, ki predstavljajo sistemsko tveganje – odprti ali zaprti -, morajo izvajati tudi vrednotenje modelov, nasprotno testiranje, slediti resnim incidentom in o njih poročati ter zagotoviti zaščito kibernetske varnosti.

V Zakonu o UI so posebej navedeni prepovedani sistemi UI.

Podrobno lahko Zakon o UI pregledujemo po členih s pomočjo spletnega brskalnika (The AI Act Explorer).

Posebno spletno orodje je zudi namenjeno vsem lastnikom (razvijalcem) sistemov UI, ali so njihovi sistemi v skladu z Zakonom o UI (EU Act Compliance Checker).

Lahko se tudi naročite ali pregledujete Novice o zakonu EU o UI (EU AI Act Newsletter).

URL: https://artificialintelligenceact.eu/