ESČP obsodilo Švico, ker ni storila dovolj za preprečitev podnebnih sprememb (DELO – 9. april 2024)

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razsodilo, da so bila prizadevanja Švice za znižanje emisij toplogrednih plinov nezadostna. Ugotovilo je, da je država s tem kršila 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah. To je sicer prva razsodba sodišča, povezana z globalnim segrevanjem.

Tožbo je vložilo švicarsko združenje Babice za varstvo podnebja (nem. KlimaSennorinnen Schweiz). To je prva razsodba sodišča, povezana z globalnim segrevanjem.

Reševanje podnebne krize se tako vse bolj seli na mednarodna sodišča – primanjkuje pa še relevantne sodne prakse na tem področju

Vloga ESČP:

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) s sedežem v Strasbourgu je sodišče Sveta Evrope, ki odloča o kršitvah Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov (konvencija), zatrjevanih v individualnih ali meddržavnih pritožbah. Ko posameznik izčrpa vsa pravna sredstva v domačem pravnem redu in meni, da so mu bile kršene pravice iz konvencije, lahko vloži pritožbo na ESČP.

URL: https://www.delo.si/novice/okolje/escp-obsodilo-svico-ker-ni-storila-dovolj-za-preprecitev-podnebnih-sprememb/