Akman & Sadhz (2024) Recent Development of 3D-Printing Technology in Construction Engineering. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 29(1), 03123005

Akman A, Sadhu A (2024), Recent Development of 3D-Printing Technology in Construction Engineering. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 29(1), 03123005, https://doi.org/10.1061/PPSCFX.SCENG-1278

Abstract (prevod):

Sedanja gradbena industrija na področju graditve objektov (stavb in inženirskih gradenj) velja za eno od rastočih panog na svetu. S prizadevanji za bolj digitalizirano industrijo novi trendi, kot sta dodajalna proizvodnja in uporaba tehnologije tridimenzionalnega (3D) tiskanja, skupaj s povpraševanjem potrošnikov povzročajo avtomatiziran razvoj s številnimi prednostmi. Uspešne aplikacije za manjše gradbene projekte, pri katerih je bilo uvedeno 3D tiskanje, so pokazale izboljšanje stroškov, proizvodnega časa ter svobode in kompleksnosti oblikovanja. Vendar pa za obsežne aplikacije obstajajo različne omejitve in dejavniki, ki ovirajo sprejetje dodajalnih proizvodnih tehnologij. V tem članku je bil opravljen sistematičen pregled literature o najnovejših tehnologijah 3D-tiskanja, specifičen za področje gradbeništva, ter analizirane različne tehnike, materiali, programska oprema ter tehnični in netehnični vidiki. Opisane so ključne aplikacije in njihove prednosti, izražen pa je tudi njihov potencial za obsežno uporabo. Predlagana so prihodnja raziskovalna področja za te komponente, da bi okrepili tehnično pripravljenost in izvedljivost uporabe tehnologije 3D tiskanja v gradbeništvu in industriji.