Only 57 companies produced 80 percent of global carbon dioxide (yahoo/tech – April 4, 2024)

URL: https://www.yahoo.com/tech/only-57-companies-produced-80-percent-of-global-carbon-dioxide-130752291.html

Poročilo obravnava sedem let po Pariškem sporazumu.

Lansko leto 2023 je bilo rekordno vroče in Zemlja se približuje globalnemu segrevanju za 2,7 stopinje, vendar največji proizvajalci fosilnih goriv in cementa ne upoštevajo podnebnih sprememb in aktivno poslabšujejo razmere. Novo poročilo Carbon Majors Database je pokazalo, da je le 57 podjetij odgovornih za 80 odstotkov svetovnih emisij ogljikovega dioksida med letoma 2016 in 2022. Osemintrideset odstotkov vseh emisij v tem obdobju so prispevale nacionalne države, 37 odstotkov subjekti v državni lasti in 25 odstotkov podjetja v lasti investitorjev.