Hydroelectricity is a hidden source of methane emissions. These people want to solve that (BBC Future – March 27, 2024)

URL: https://www.bbc.com/future/article/20240326-how-hydroelectric-dams-are-a-hidden-source-of-carbon-emissions

Jezovi in vodne akumulacije po vsem svetu so podcenjen vir metana. Sedaj želijo zagonska podjetja ta plin zajeti kot vir energije.

Popravek: V tem članku je bilo prvotno navedeno, da so pregradne akumulacije odgovorne za izpust skoraj ene milijarde ton metana. Članek je bil popravljen tako, da je v njem sedaj navedeno, da se iz njih sprosti skoraj milijarda ton CO2e, pri čemer večino tega učinka povzroča metan.