Antropocenska enota geološkega časa je zavrnjena (BBC News – 22. marec 2024)

Predlog za uvedbo novega geološkega obdobja imenovanega “antropocen”, določenega na podlagi vpliva človeštva na Zemljo, je bil z odločitvijo Mednarodne zveze geoloških znanosti (IUGS) zavrnjen.

To pomeni, da “antropocen” ne bo dodan h kronostratigrafski karti, ki jo imamo v učbenikih in uporabljamo na šolskih plakatih za prikaz največjih sprememb v geološki zgodovini Zemlje.

Mednarodna zveza geoloških znanosti (IUGS) je potrdila prejšnje glasovanje svojega pododbora za kvartarno stratigrafijo, ki je idejo zavrnil – a je obenem priznala, da je izraz antropocen splošno razširjen.

“Kljub temu, da je antropocen zavrnjen kot formalna enota geološke časovne lestvice, ga bodo še naprej uporabljali ne le znanstveniki s področja znanosti o Zemlji in okolju, temveč tudi družboslovci, politiki in ekonomisti ter širša javnost,” so sporočili iz IUGS.

URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-68632086